Representantforslag om å utrede nye oppgaver til Posten for å opprettholde hyppig ombæring og gi nye tjenestetilbud til mange i distriktene

Dette dokument

  • Representantforslag 69 S (2018–2019)
  • Fra: Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
16. januar 2019

Arne Nævra

Freddy André Øvstegård

Torgeir Knag Fylkesnes

Karin Andersen