Representantforslag om å utrede nye oppgaver til Posten for å opprettholde hyppig ombæring og gi nye tjenestetilbud til mange i distriktene

Dokument 8:69 S (2018-2019), Innst. 233 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.04.2019 Innst. 233 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å utrede nye oppgaver for Posten, for å opprettholde hyppig ombæring og gi nye tjenestetilbud til mange i distriktene. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.04.2019

   Behandlet i Stortinget: 30.04.2019