Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 9. april 2019

Lene Vågslid

Emilie Enger Mehl

leder

ordfører