Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/67/EU om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen (håndhevingsdirektivet)

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 14. mai 2019

Erlend Wiborg

Geir Sigbjørn Toskedal

leiar

ordførar