Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 6. juni 2019

Geir Jørgen Bekkevold

Elise Bjørnebekk-Waagen

leder

ordfører