Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

Meld. St. 19 (2018-2019), Innst. 369 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2019 Innst. 369 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om folkehelsepolitikken. Merknadene i helse- og omsorgskomiteens innstilling som hele komiteen eller et flertall står bak, vil være førende for regjeringens videre politikk på folkehelseområdet. Det ble fattet ett vedtak ved behandlingen av saken, der regjeringen blir bedt om å fjerne begrensningen som gjør at helsesykepleiere og jordmødre ikke har forskrivningsrett på alle typer prevensjon til unge under 16 år. Vedtaket ble støttet av alle partier.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2019