13. Opprettinger

13.1 Sammendrag

Opprettinger i lovtekst knyttet til skatteloven §§ 3-3, 6-53, 8-3, 10-21, 12-1, 12-2 og 17-2, tolloven § 12-1, merverdiavgiftsloven § 21-1a, a-opplysningsloven § 6a og endringer som følge av ny lov om opphavsrett til åndsverk mv. er omtalt i proposisjonens kapittel 13.

13.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag.