Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2020

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 5. desember 2019

Anniken Huitfeldt

Per-Willy Amundsen

leder

ordfører