Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Karin Andersen om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 12. november 2019

Roy Steffensen

Nina Sandberg

leder

ordfører