Representantforslag om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige

Dokument 8:165 S (2018-2019), Innst. 41 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Mona Fagerås Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.11.2019 Innst. 41 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget skal be regjeringen legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2019

   Debattert i Stortinget 19.11.2019
   Votert i Stortinget 19.11.2019