Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til det som står foran, og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. desember 2019 til 30. november 2025 velges:

Asbjørn Strandbakken, Bergen (leder)

Svein Holden, Oslo

Gunn Karin Gjul, Oslo