Innledning

Presidentskapet fremmer i denne innstillingen forslag om valg av tre medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon, herunder ny leder.