Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 26. november 2019

Dag Terje Andersen

Eva Kristin Hansen

leder

ordfører