Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning

Dokument 3:10 (2018-2019), Innst. 72 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 26.11.2019Innst. 72 S (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning. Komiteen viser til at bistand til utdanning har vært et høyt prioritert område for norsk utviklingspolitikk de senere årene. Komiteen deler Riksrevisjonens oppfatning av at pålitelig og relevant infomasjon om resultatene er avgjørende for at mål og resultatkrav skal kunne innfris. Komiteen mener det er kritikkverdig at rapporteringen av resultatene av norsk bistand til utdanning er unyansert og upålitelig og inneholder flere eksempler på misvisende informasjon. Komiteen forutsetter at regjeringen sørger for en mer balansert rapportering om både gode og dårlige resultater, og at dette blir gjennomført for 2019 og i fremtidige budsjettproposisjoner. Komiteen etterlyser videre en redegjørelse for status når det gjelder barn med nedsatt funksjonsevne. Komiteen støtter Riksrevisjonens anbefalinger.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 26.11.2019

  Debattert i Stortinget 03.12.2019
  Votert i Stortinget 03.12.2019