Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 30. januar 2020

Ketil Kjenseth

Liv Kari Eskeland

leder

ordfører