Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

Dokument 8:163 S (2018-2019), Innst. 127 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Espen Barth Eide, Hege Haukeland Liadal, Runar Sjåstad, Terje Aasland Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 30.01.2020 Innst. 127 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 30.01.2020

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 03.03.2020