Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 135 S (2019–2020)
  • Kildedok: Prop. 25 S (2019–2020), kap. 291, 292, 3291 og 3292
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 10. desember 2019

Karin Andersen

leder og ordfører