Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torleif Hamre om å sikre grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 25. februar 2020

Geir Jørgen Bekkevold

Åshild Bruun-Gundersen

leder

ordfører