Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid)

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 27. februar 2020

Kristin Ørmen Johnsen

Kari Henriksen

leder

ordfører