Endringer i markedsføringsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU)

Prop. 8 LS (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang