Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. mars 2020

Kristin Ørmen Johnsen

Åslaug Sem-Jacobsen

leder

ordfører