Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Per-Willy Amundsen om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 10. mars 2020

Helge Orten

Nils Aage Jegstad

leder

ordfører