Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 26. mars 2020

Lene Vågslid

leder og ordfører