Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Kompetansereformen – Lære hele livet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 9. juni 2020

Roy Steffensen

Mathilde Tybring-Gjedde

leder

ordfører