Kompetansereformen - Lære hele livet

Meld. St. 14 (2019-2020), Innst. 370 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2020 Innst. 370 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding om kompetansereformen, Meld. St. 14 (2019-2020). I meldingen omtaler regjeringen en rekke tiltak som skal legge til rette for at hele befolkningen kan lære hele livet. Det ble fremmet en rekke forslag om tiltak i tillegg til de regjeringen foreslår, og flere av forslagene fikk flertall i Stortinget. Det ble blant annet vedtatt at Stortinget ber regjeringen om å opprette bransjeprogram for olje- og gassindustrien og at regjeringen skal legge frem et forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2020

   Debattert i Stortinget 15.06.2020
   Votert i Stortinget 15.06.2020