Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Nicholas Wilkinson og Lars Haltbrekken om tiltak for å få ned klimagassutslippene

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 9. juni 2020

Ketil Kjenseth

Ole André Myhrvold

leder

ordfører