Representantforslag om tiltak for å få ned klimagassutslippene

Dokument 8:44 S (2019-2020), Innst. 375 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 09.06.2020 Innst. 375 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om tiltak for å få ned klimagassutslippene. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2020

   Debattert i Stortinget 15.06.2020
   Votert i Stortinget 16.06.2020