Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 8. oktober 2020

Anniken Huitfeldt

Carl I. Hagen

leder

ordfører