Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Evne til forsvar – vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 20. november 2020

Anniken Huitfeldt

leder og ordfører