Evne til forsvar - vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2020 Innst. 87 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny langtidsplan for forsvarssektoren. I innstillingen fra komiteen ble det lagt frem 24 forslag til vedtak fra seks ulike flertallskonstellasjoner. Stortinget besluttet blant annet Forsvarets fremtidige styrkestruktur og at Norge skal delta i det europeiske forsvarsfondet. Stortinget ba også regjeringen om å øke antall årsverk raskere enn det regjeringen foreslo og om å sette ned en forsvarskommisjon i løpet av 2021. Denne kommisjonen skal vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge og gi et bredt grunnlag for den videre utviklingen av forsvarssektoren.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2020

   Debattert i Stortinget 26.11.2020
   Votert i Stortinget 01.12.2020