Evne til forsvar - vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren

Prop. 14 S (2020-2021), Innst. 87 S (2020-2021)

Status: Saken er debattert i Stortinget. Avventer votering.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forventet votering 01.12.2020 Innstilling avgitt 20.11.2020 Innst. 87 S (2020-2021)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 20.11.2020

      Debattert i Stortinget 26.11.2020, avventer votering