Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 19. november 2020

Karin Andersen

Stein Erik Lauvås

leder

ordfører