Innstilling fra justiskomiteen om Lov om finansavtaler (finansavtaleloven)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 24. november 2020

Lene Vågslid

Solveig Schytz

leder

ordfører