Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om bedre merking av matvarer

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 11. februar 2021

Geir Pollestad

Guro Angell Gimse

leder

ordfører