Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om ekstra bostøtteutbetaling på grunn av høye strømpriser

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 25. februar 2021

Karin Andersen

leder og ordfører