Representantforslag om ekstra bostøtteutbetaling på grunn av høye strømpriser

Dette dokument

  • Representantforslag 91 S (2020–2021)
  • Fra: Bjørnar Moxnes
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
19. januar 2021

Bjørnar Moxnes