Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om en tannhelsereform for å behandle tennene som en del av kroppen, representantforslag om regionale odontologiske kompetansesentre, representantforslag om å sikre verdige og tilrettelagte tannhelsetjenester til mennesker som er blitt utsatt for tortur eller overgrep eller har odontofobi og representantforslag om å gjennomføre en tannhelsereform for at alle kan smile bredt, ved å likestille tannhelsetjenester med andre helsetjenester

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 25. mai 2021

Geir Jørgen Bekkevold

Tellef Inge Mørland

leder

ordfører