Representantforslag om gjennomføre en tannhelsereform for at alle kan smile bredt, ved å likestille tannhelsetjenester med andre helsetjenester

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Eirik Faret Sakariassen, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 540 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 08.06.2021