Innstilling frå finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/876 og (EU) 2020/873 i EØS-avtalen

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 25. mai 2021

Mudassar Kapur

Fredric Holen Bjørdal

leiar

ordførar