Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/876 og (EU) 2020/873 i EØS-avtalen

Prop. 147 LS (2020-2021), Innst. 553 S (2020-2021), S-delen Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 553 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forhåndssamtykket til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om å innlemme forordning (EU) 2019/876 og forordning (EU) 2020/873 i EØS-avtalen, som er deler av det som omtales som EUs bankpakke.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021