Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 4. juni 2021

Karin Andersen

leder og ordfører