Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Samferdselsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 17)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. desember 2022

Erling Sande

leder og ordf. for proposisjonens kap. 2 Oppmodingsvedtak

Jone Blikra

ordf. for kap. 1352, 4352, 1354, 4354

Liv Kari Eskeland

ordf. for kap. 1301

Mona Fagerås

ordf. for kap. 1370

Trond Helleland

ordf. for kap. 1332

Geir Adelsten Iversen

ordf. for kap. 916, 3916

Erlend Larsen

ordf. for kap. 1310, 4312, 1313, 4313, 1315, 5619

Kirsti Leirtrø

ordf. for kap. 1320, 4320

Geir Inge Lien

ordf. for kap. 1330, 4330

Nils Kristen Sandtrø

ordf. for kap. 541, 542, 3542, 543, 3543

André Skjelstad

ordf. for kap. 1314, 1323

Morten Stordalen

ordf. for kap. 4331

Frank Edvard Sve

ordf. for kap. 1300, 4300, 1321