Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om mer nordisk forsvarssamarbeid

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 4. oktober 2022

Ine Eriksen Søreide

Ingjerd Schou

leder

ordfører