Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 22. november 2022

Ine Eriksen Søreide

Hårek Elvenes

leder

ordfører