Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.)

Prop. 134 L (2021-2022), Innst. 74 L (2022-2023), Lovvedtak 20 (2022-2023)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra ForsvarsdepartementetSaken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteenInnstilling avgitt 22.11.2022Innst. 74 L (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har ved behandling av Innst. 74 L (2022-2023) jf. Prop. 134 L (2021-2022) vedtatt endringer i forsvarsloven. Endringene betyr blant annet at Forsvaret får adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt for personer uten verneplikt og omhandler også utvidet tjenesteplikt for vernepliktige.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 22.11.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 12.12.2022