Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag om innhenting av Høyesteretts vurdering av om forslag til økt sats i grunnrenteskatten for vannkraft fra januar 2022, samt innføring av høyprisbidrag fra september 2022, er i strid med Grunnloven § 97 om at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 29. november 2022

Eigil Knutsen

Frode Jacobsen

leder

ordfører