Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om en omstillingspakke for Finnmark

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 29. november 2022

Per Vidar Kjølmoen

Hans Gunnar Holand

fung. leder

ordfører