Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 9. desember 2022

Grunde Almeland

leder og ordfører