Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 13. desember 2022

Tone Wilhelmsen Trøen

Even A. Røed

leder

ordfører