Representantforslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grunde Almeland, Ingvild Wetrhus Thorsvik Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 13.12.2022 Innst. 135 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representantene Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2022

   Debattert i Stortinget 05.01.2023
   Votert i Stortinget 12.01.2023