Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om forbod mot eksport av varer og tenester som kan brukast til overvaking av opposisjonelle i Iran

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 31. januar 2023

Ine Eriksen Søreide

Christian Tybring-Gjedde

leder

ordfører